Актуелне информације


Гимназија у новој школској години уписује 210 ученика, односно 7 одељења и то: три одељења друштевно-језичког смера (90 ученика) и четири одељења природно-математичког смера (120 ученика). Желимо да Вам укажемо на неке чињенице битне за упис:

  1. Школа уписује више природних него друштевених одељења зато што са завршеним природно-математичким смером можете успешније да студирате све факултете и високе школе. Са друштвено-језичким смером, технику, природне науке, математику, био-медицинске науке, тешко или никако.
  2. Ако Вам је прва жеља при упису друштвено-језички смер, нека Вам друга буде природно-математички смер. То што ћете мало више учити математику у Гимназији неће шкодити и нећете се покајати.
  3. При попуњавању жеља за упис као прву жељу слободно упишите оно што највише желите, без обзира на број бодова који имате. Овакав начин уписа Вам то омогућава. Немојте слушати оне који Вас саветују да на основу броја бодова које имате процените своје шансе па тек уписујете жеље.

Leave a comment