Тимови у школи


Тим за заштиту ученика од насиља

1. Јасна Миленковић

2. Ивица Бојичић

3. Сандра Папић

4. Бојан Карић

5. Станица Стојановић

Тим за самовредновање

1. Маријана Николић

2. Александар Маринковић

3. Ана Ђорђевић

4. Горан Тодоров Филиповић

5. Слађана Мијаиловић

6. Ружица Моневска

7. Александар Срејић

8. Душко Лорић – родитељ

9. Вељко Радивојевић – ученик

Leave a comment