Тимови у школи


Тим за заштиту ученика од насиља

1. Јасна Миленковић

2. Ивица Бојичић

3. Сандра Папић

4. Бојан Карић

5. Станица Стојановић

Тим за самовредновање

1. Маријана Николић

2. Александар Маринковић

3. Ана Ђорђевић

4. Горан Тодоров Филиповић

5. Слађана Мијаиловић

6. Ружица Моневска

7. Александар Срејић

8. Душко Лорић – родитељ

9. Вељко Радивојевић – ученик

Тим за инклузивно образовање

 1. Јасна Ристић
 2. Дамјан Станковић
 3. Гордана Ристић
 4. Милена Ђорић
 5. Јасна Миленковић

Тим за каријерно вођење и саветовање

Одељењске старешине, психолог, педагог

Тим за развој међупредметних  компетенција и предузетништва

 1. Маја Павловић
 2. Весна Николић
 3. Данијел Ђорђевић
 4. Биљана Павловић
 5. Бранко Живанчевић

Тим за обезбеђивање квалитета и развој школе

 1. Весна Симоновић
 2. Зоран Дамњановић
 3. Наташа Милосављевић
 4. Ана Мартиновић
 5. Горјана Бркић Станковић

Тим за професионални развој

 1. Јелена Богдановић
 2. Душица Славковић
 3. Марина Миливојевић
 4. Биљана Павловић

Тим за додатну подршку ученицима

 1. Слађана Радивојевић
 2. Јасна Миленковић
 3. Вера Борјан Степаноски
 4. Милена Дуњић

Leave a comment