Извод из календара рада


ИЗВОД ИЗ КАЛЕНДАРА РАДА

ПРВО ПОЛУГОДИШТЕ

  1. Настава почиње 1.9.2020. године (уторак), а завршава се 29.1.2021. године (петак)
  2. Први класификациони период се завршава: 20.11.2020. године (петак)
  3. Настава се не изводи 11.11.2020. године (среда); Први део зимског распуста – почиње у четвртак 31.12.2020. а завршава се у недељу 10.1.2021. године; Други део зимског распуста – почиње у понедељак 1.2.2021. а завршава се у уторак 16.2.2021. године.
  4. Родитељски састанци на крају I полугодишта: 2.2.2021.

ДРУГО ПОЛУГОДИШТЕ

  1. Настава почиње 17.2.2021. (среда), а завршава се 21.5.2021. (петак) за 4. разред и 18.6.2020. (петак) заостале разреде.
  2. Пролећни распуст: почиње 30.4.2021. (петак) а завршава се у уторак 4.5.2021. године.
  3. 17.2.2021. ради се по распореду од понедељка.
  4. Трећи класификациони период се завршава 9.4.2021. године за 4. разред и 16.4.2021. године за остале разреде
  5. Родитељски састанци за I, II и III разред до 24.6.2021. године (четвртак)

Leave a comment