Извод из календара рада


ИЗВОД ИЗ КАЛЕНДАРА РАДА

I полугодиште

 1. Настава почиње 01.9.2017. године (петак), а завршава се 31.1.2018. године (среда)
 2. Промене смена: 2.10. 2017; 6.11. 2017; 4.12. 2017; 9.1.2018. године
 3. Први класификациони период се завршава: 17.11.2017. године (петак)
 4. Настава се не изводи : Јесењи распуст 9.11.2017. и 10.11.2017. године (четвртак и петак); Први део зимског распуста – почиње у среду 3.1.2018.  а завршава се у понедељак 8.1.2018. године; Други део зимског распуста –  почиње у четвртак 1.2.2018. а завршава се у петак 9.2.2018. године.
 5. Родитељски састанци на крају I полугодишта: 2.2.2018.

II полугодиште

 1. Настава почиње 12.2.2018. (понедељак), а завршава се 24.5.2018. (четвртак) за 4. разред и 21.6.2018. (четвртак) за остале разреде
 2. Промена смена: 12.2.2018; 5.3.2018; 10.4.2018; 3.5.2018. и 28.5.2018. године
 3. Пролећни распуст од 2.4.2018. (понедељак) до 9.4.2018. године
 4. 13.2. и 14.2. 2018. године се ради по распореду од четвртка и петка – ретроспективно
 5. Трећи класификациони период се завршава 13.4.2018. године за 4. разред и 20.4.2018. године за остале разреде
 6. Родитељски састанци за I, II и III разред: 23.6.2018. године (петак)

Leave a comment