Извод из календара рада


ИЗВОД ИЗ КАЛЕНДАРА РАДА

ПРВО ПОЛУГОДИШТЕ

 1. Настава почиње 3.9.2018. године (понедељак), а завршава се 31.1.2019. године (четвртак)
 2. Промене смена: 1.10. 2018; 5.11. 2018; 3.12. 2018; 9.1. године.
 3. Први класификациони период се завршава: 16.11.2018. године (петак)
 4. 9.01.2019. године ради се по распореду од понедељка.
 5. Настава се не изводи : Јесењи распуст – 12.11.2018. године (понедељак); Први део зимског распуста – почиње у понедељак 31.12.2018. а завршава се у уторак 8.1.2019. године; Други део зимског распуста – почиње у петак 1.2.2019. а завршава се у петак 15.2.2019 године.
 6. Родитељски састанци на крају I полугодишта: 4.2.2019.

ДРУГО ПОЛУГОДИШТЕ

 1. Настава почиње 18.2.2019. (понедељак), а завршава се 24.5.2019. (петак) за 4. разред и 21.6.2019. (петак) за остале разреде.
 2. Промена смена: 16.2.2019; 11.3.2019; 1.4.2019; 6.5.2019. и 3.6.2019. године.
 3. Пролећни распуст: почиње 26.4.2019. (петак) а завршава се у недељу 5.5.2019. године.
 4. 25.4.2019. ради се по распореду од петка.
 5. Трећи класификациони период се завршава 12.4.2019. године за 4. разред и 19.4.2019. године за остале разреде
 6. Родитељски састанци за I, II и III разред до 26.6.2019. године (среда)

Leave a comment