Извод из календара рада


ИЗВОД ИЗ КАЛЕНДАРА РАДА

ПРВО ПОЛУГОДИШТЕ

 1. Настава почиње 2.9.2019. године (понедељак), а завршава се 31.1.2019. године (петак)
 2. Промене смена: 30.9. 2019; 4.11. 2019; 2.12. 2019; 8.1. године. Напомена: У основној школи смена се мења на недељу дана (трећи разред)
 3. Први класификациони период се завршава: 15.11.2019. године (петак)
 4. 11.2019. и 8.01.2020. године ради се по распореду од понедељка.
 5. Настава се не изводи : 11.11.2019. године (понедељак); Први део зимског распуста – почиње у понедељак 30.12.2019. а завршава се у уторак 7.1.2020. године; Други део зимског распуста – почиње у понедељак 3.2.2020. а завршава се у понедељак 17.2.2020 године.
 6. Родитељски састанци на крају I полугодишта: 4.2.2020.

ДРУГО ПОЛУГОДИШТЕ

 1. Настава почиње 18.2.2019. (уторак), а завршава се 22.5.2019. (петак) за 4. разред и 19.6.2019. (петак) за остале разреде.
 2. Промена смена: 18.2.2020; 9.3.2020; 30.3.2020; 4.5.2020. и 1.6.2020. године.
 3. Пролећни распуст: почиње 15.4.2020. (петак) а завршава се у понедељак 20.4.2020. године.
 4. 30.4.2020. ради се по распореду од понедељка.
 5. Трећи класификациони период се завршава 10.4.2020. године за 4. разред и 24.4.2020. године за остале разреде
 6. Родитељски састанци за I, II и III разред до 25.6.2020. године (четвртак)

Leave a comment