II-1


2-1 Андрејевић Андреја
2-1 Антић Алекса
2-1 Антић Марија
2-1 Бранковић Андријана
2-1 Вуковић Даница
2-1 Ђокић Наталија
2-1 Жаркић Марко
2-1 Живановић Анђела
2-1 Јовановић Миљана
2-1 Живић Невена
2-1 Живковић Јована
2-1 Живовић Анђела
2-1 Јанковић Анђела
2-1 Јањушевић Каја
2-1 Јовановић Урош
2-1 Јовановић Катарина
2-1 Јоксић Никола
2-1 Кривошић Лазар
2-1 Лукић Андријана
2-1 Милићевић Наташа
2-1 Милошевић Милана
2-1 Николић Драгана
2-1 Савић Анђела
2-1 Николић Мина
2-1 Пејић Ђорђе
2-1 Петровић Тијана
2-1 Радојковић Сања
2-1 Самарџић Милица
2-1 Стојановић Нина
2-1 Стојановић Милош
2-1 Филиповић Марија
 

Одељењски старешина: Буџак Снежана

Укупан број ученика: 31

Leave a comment