I-5


1-5 Бајкић Немања
1-5 Вукић Лука
1-5 Гавриловић Анђела
1-5 Ђокић Сара
1-5 Елезовић Наталија
1-5 Илић Никола
1-5 Јаковљевић Анђела
1-5 Јелесијевић Михајло
1-5 Јеремић Ива
1-5 Јовановић Јована
1-5 Јоцић Александра
1-5 Марковић Алекса
1-5 Миловановић Јован
1-5 Милосављевић Марија
1-5 Михаиловић Софија
1-5 Михајловић Милица
1-5 Николић Катарина
1-5 Николић Ана
1-5 Нисић Никола
1-5 Рељић Данило
1-5 Савић Катарина
1-5 Спасојевић Вукашин
1-5 Станојевић Давид
1-5 Стевуљевић Вук
1-5 Стефановић Јефимија
1-5 Тимотијевић Тијана
1-5 Трифуновић Соња
1-5 Филиповић Јована
1-5 Филиповић Даница
Одељењски старешина: Дамјан Станковић

Укупан број ученика: 29