I-7


Р.бр. Одељење Презиме Име
1 I-7 Ђорђевић Лара
2 I-7 Живанић Марија
3 I-7 Јанковић Милица
4 I-7 Јоцић Милица
5 I-7 Марицки Ана
6 I-7 Миленковић Љубица
7 I-7 Михајловић Алекса
8 I-7 Николић Валентина
9 I-7 Павловић Јована
10 I-7 Панић Вук
11 I-7 Панић Урош
12 I-7 Поповић Матија
13 I-7 Радојевић Стефан
14 I-7 Ристић Матеја
15 I-7 Стаменковић Марко
16 I-7 Станковић Невена
17 I-7 Станојевић Ана
18 I-7 Стојановић Андријана
19 I-7 Стојановић Марија
20 I-7 Тонић Христина
21 I-7 Филиповић Милош
22 I-7 Чолић Кристина

Одељењски старешина: Александра Милошевић