I-6


Р.бр. Одељење Презиме Име
1 I-6 Барјактаревић Иво
2 I-6 Будимски Дарија
3 I-6 Ђурић Ђорђе
4 I-6 Ивановић Јована
5 I-6 Илић Арсеније
6 I-6 Илић Ива
7 I-6 Јанковић Анђелка
8 I-6 Јеремић Илија
9 I-6 Јовановић Петар
10 I-6 Марковић Сања
11 I-6 Мијаиловић Лена
12 I-6 Милић Лазар
13 I-6 Милојевић Адам
14 I-6 Митровић Емилија
15 I-6 Мишић Теодора
16 I-6 Младеновић Гала
17 I-6 Николић Милутин
18 I-6 Панић Павле
19 I-6 Пантовић Даница
20 I-6 Петровић Урош
21 I-6 Рељић Павле
22 I-6 Тасић Теодора
23 I-6 Томић Лука
24 I-6 Хорват Сара

Одељењски старешина: Бојан Карић