I-4


1-4 Антонијевић Данијел
1-4 Бојоски Филип
1-4 Ботић Катарина
1-4 Бутовски Петар
1-4 Вијатовић Јована
1-4 Добросављевић Ненад
1-4 Здравковић Вукашин
1-4 Ђурић Соња
1-4 Живковић Николина
1-4 Илић Филип
1-4 Лукић Лука
1-4 Миленковић Кристина
1-4 Милић Александар
1-4 Милић Стефан
1-4  Цветковић Александар
1-4 Миловановић Душан
1-4 Младеновић Милица
1-4 Младеновић Анђела
1-4 Филиповић Сандра
1-4 Павловић Александра
1-4 Радојковић Лазар
1-4 Стевановић Урош
1-4 Ранђеловић Ана
1-4 Терзић Ања
1-4 Тимић Андријана

Одељењски старешина: Слађана Радивојевић

Укупан број ученика: 25