I-4


Р.бр. Одељење Презиме Име
1 I-4 Анастасијевић Игор
2 I-4 Аранђеловић Мина
3 I-4 Васић Лука
4 I-4 Ђикић Милена
5 I-4 Ђокић Матеја
6 I-4 Ђондовић Марија
7 I-4 Здравковић Ксенија
8 I-4 Јанићијевић Јована
9 I-4 Јовановић Ива
10 I-4 Ловић Алекса
11 I-4 Максимовић Оливера
12 I-4 Марковић Ивана
13 I-4 Матејић Рушка
14 I-4 Милићевић Јована
15 I-4 Милосављевић Јована
16 I-4 Милосављевић Маја
17 I-4 Нурчески Оливер
18 I-4 Пауновић Павле
19 I-4 Поп-Трајковски Милица
20 I-4 Симић Теодора
21 I-4 Славковић Владо
22 I-4 Спасић Милица
23 I-4 Станковић Јелена

Одељењски старешина: Слађана Мијаиловић