I-3


1-3 Андријевић Марко
1-3 Вучковић Тодор
1-3 Гардић Милица
1-3 Ђорђевић Оливера
1-3 Живић Миљана
1-3 Живић Јована
1-3 Костић Магдалена
1-3 Здравковић Никола
1-3 Илић Тијана
1-3 Јовановић Стефан
1-3 Јовановић Горан
1-3 Костић Милица
1-3 Крстић Петар
1-3 Маљевић Мила
1-3 Милутиновић Александра
1-3 Ничота Ана
1-3 Петронијевић Тамара
1-3 Рајић Нина
1-3 Степановић Лазар
1-3 Стефановић Анђела
1-3 Урошевић Кристина
1-3 Цветковић Анђела
1-3 Чолић Дуња
1-3 Штрбац Наталија
1-3 Стојановић Андријана
Одељењски старешина: Милена Ђорић

Укупан број ученика: 25