I-2


1-2 Бркљач Николина
1-2 Веселиновић Наталија
1-2 Гајић Бојана
1-2 Димитријевић Милица
1-2 Димић Стефана
1-2 Живановић Катарина
1-2 Ивошевић Душица
1-2 Зечевић Марта
1-2 Јовановић Невена
1-2 Јовановић Милица
1-2 Јоксимовић Анђела
1-2 Матејић Милан
1-2 Милићевић Марија
1-2 Нешић Дуња
1-2 Невенкић Милица
1-2 Недељковић Аница
1-2 Павловић Милица
1-2 Петровић Милица
1-2 Петронијевић Немања
1-2 Поповић Лука
1-2 Савић Миња
1-2 Симић Невена
1-2 Славковић Миља
1-2 Стевановић Андријана
1-2 Столић Лука

Одељењски старешина: Вања Бероња

Укупан број ученика: 25