Кабинети


Школа је добро опремљена и за свој рад користи 16 учионица опште намене, 8 кабинета - физички са лабораторијом, хемијски са припремном просторијом, биолошки, кабинет за стране језике, фотолабораторија и 2 кабинета за информатику и рачунарство, затим богату библиотеку-медијатеку, блок просторија за физичко васпитање, свечану салу, просторију за Клуб ученика, за редакцију школског листа "Очима младих", за документацију о раду школе и канцеларије - директора, наставника, стручних сарадника и административна.

Leave a comment