Упис првака


ШКОЛСКЕ 2016/17. ГОДИНЕ ГИМНАЗИЈА У СМЕДЕРЕВУ УПИСУЈЕ:

  • 3 ОДЕЉЕЊА ДРУШТВЕНО-ЈЕЗИЧКОГ СМЕРА (90 УЧЕНИКА)
  • 4 ОДЕЉЕЊА ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКОГ СМЕРА (120 УЧЕНИКА)

 Време уписа

уторак, 5. 07. 2016. год. од 8 00 до 1500 у уч.бр. 47 (приземље десно)

среда, 6. 07. 2016. год. од 800 до 1500 у уч. бр. 47 (приземље десно)

Потребна документа за упис

а) пријава за упис (може се добити у школи)

б) уверење о обављеном завршном испиту (оригинал)

в) сведочанство о завршеној основној школи (оригинал)

г) извод из матичне књиге рођених (оригинал, може старији од 6 месеци)

Изборни предмет

Приликом уписа ученици у пријави за упис наводе који изборни предмет желе да слушају (грађанско васпитање или верску наставу).

Учење страних језика

Ученици у пријави наводе који језик, од језика које су учили у основној школи, желе да уче као први, а који као други. Уколико у Школи не постоје услови за изучавање неког језика који су учили у основној школи (не може се формирати група од 15 ученика на нивоу Школе, Школа нема дозволу за пријем радника за „нови“ језик и сл.), наводе и језик који би желели да уче као почетни. У том случају као први језик учили би енглески, а као почетни језик ученици могу да бирају француски, немачки, руски језик и италијански језик.

Остало

Списак потребних уџбеника ученици могу да виде на сајту школе.