Упис првака


УПИС У ШКОЛСКУ 2020/2021. ГОДИНУ

Календар активности за спровођење завршног испита и упис у средње школе

Шифра образовног профила и назив образовног профила:

POSM GA 4R01S     друштвено-језички смер
POSM GA 4R04S     природно-математички смер
POSM GA 4R31S    ученици са посебним способностима  за рачунарство и информатику

   

УПИС – основни подаци:

Време уписа

Први уписни круг:

Среда, 8. 7. 2020. год. од 8 00 до 1500 

Четвртак, 9. 7. 2020. год. од 800 до 1500 

         Други уписни круг:

         Субота, 11. 7. 2019. год. од 800 до 1500 

НАПОМЕНА:

Упис у одељења друштвено језичког смера биће обављен у учионици број 21 (приземље десно) 

Упис у одељења природно математичког смера и одељење за ученике са посебним способностима за рачунарство и информатику биће обављен у учионици број 4 (приземље лево) 

 

Потребна документа за упис

а) пријава за упис (може се добити у школи)

б) уверење о обављеном завршном испиту (оригинал)

в) сведочанство о завршеној основној школи (оригинал)

г) извод из матичне књиге рођених 

Изборни предмет

Приликом уписа ученици у пријави за упис наводе који изборни предмет желе да слушају (грађанско васпитање или верску наставу). О избору других изборних предмета ученици ће детаљније бити обавештени на упису.

Учење страних језика

Ученици у пријави наводе који језик, од језика које су учили у основној школи, желе да уче као први, а који као други. Уколико у Школи не постоје услови за изучавање неког језика који су учили у основној школи (не може се формирати група од 15 ученика на нивоу Школе, Школа нема дозволу за пријем радника за „нови“ језик и сл.), наводе и језик који би желели да уче као почетни. У том случају као први језик учили би енглески, а као почетни језик ученици могу да бирају француски, немачки, руски језик и италијански језик.

Остало

Списак потребних уџбеника објављен је и на сајту школе.