Упутство за полагање пријемног испита за упис у одељење за ученике са посебним способностима за рачунарство и информатику


 

  1. Пријемни испит ученици полажу 2.6.2019. године од 1000 до 1200 у Техничкој школи. Ученици треба да буду у школи у 915. За време трајања испита у Школи је забрањено присуство осталим лицима.
  2. У холу Школе (на огласној табли код главног улаза) и на вратима учионица у којима се одржава пријемни испит биће истакнут списак ученика као и распоред седења.
  3. Ученици морају код себе да имају ђачку књижицу са фотографијом (овереном печатом) и хемијску оловку.
  4. Ученици могу да понесу и: флашицу воде и прибор за рад – лењир, троугао, угломер, шестар, графитну оловку, гумицу и калкулатор са основним рачунским операцијама (сви други калкулатори нису дозвољени за коришћење). Не може се користити калкулатор на мобилном телефону.
  5. Мобилни телефони су забрањени. Ученици су у обавези да их одложе пре почетка пријемног испита на за то предвиђено место у учионици.
  6. Резултати пријемног испита ће бити истакнути на сајту школе, при чему ће уместо имена и презимена ученика бити наведен њихов индентификациони број, Резултати пријемног испита биће истакнути и у холу Школе у понедељак 3.6.2019. године у 800
  7. Учесник Конкурса може да поднесе приговор на резултат пријемног испита (Трг Републие број 5, канцеларија бр. 25 – секретар Школе) – 06. 6. 2019. године (четвртак), од 800 до 1600 сати. Образац за приговор се добија од секретара Школе.

7. 6. 2019. године (петак), до 1200 сати – Коначни резултати пријемног испита биће објављени у холу Школе а и на сајту.