Нови гимназијски смер – за ученике са посебним способностима за рачунарство и информатику


Упознајте се са новим гимназијским смером – за ученике са посебним способностима за рачунарство и информатику. Одељење за ученике са посебним способностима за рачунарство и информатику - СВЕ ИНФОРМАЦИЈE