Monthly Archives: мај 2015


Интерни конкурс за упис у одељење за обдарене ученике у Филолошкој гимназији за 2015/2016. годину

 
 1. Гимназија у Смедереву у школској 2015/2016. години уписаће 24 ученика у одељење за обдарене ученике у Филолошкој гимназији, на смеру Живи језици, и то одељење за енглески језик.
 2. За упис могу да конкуришу кандидати који су завршили основну школу и који су рођени после 31.8.1998.године. Кандидати који се уписују у ово одељење полажу, поред завршног испита и пријемни испит. Пријемни испит полажу у просторијама Гимназије.
 3. Мерила и поступак за рангирање кандидата за упис, која су посебно истакнута, су саставни део овог Конкурса.
 4. Ученик који је 7. разред основне школе завршио у иностранству, а 8. разред у Републици Србији школске 2014/2015. године, такође полаже пријемни и завршни испит и уписује се преко броја. Ученик који је основну школу, или последња два разреда основне школе завршио у иностранству, уписује се преко броја, на основу нострификованог сведочанства и положеног пријемног испита.
 5. Календар полагања пријемног испита:
 • 23, 25. и 26. 5. 2015. године, од 800 до 1300 часова – Пријављивање кандидата (канц.бр. 44 – секретар Школе). Пријава се набавља у секретаријату Гимназије.
 • 6.6. 2015. године (субота), до 900 часова – Објављивање распореда учионица за полагање пријемног испита
 • 6.6. 2015. године (субота), од 1200 до 1400 часова – Тест из српског језика и књижевности
 • 7.6. 2015. године (недеља), од 1200 до 1400 часова – Тест из енглеског језика
 • 8.6.2015. године (понедељак), у 900 часова – Прелиминарни резултати пријемног испита
 • 8.6.2015. године (понедељак), од 900 до 1300 часова – Учесник Конкурса може да поднесе приговор на резултат пријемног испита (канц.бр. 44 – секретар Школе)
 • 9.6.2015. године (уторак), од 1000 до 1200 часова – Разматрање поднетих приговора (уч.бр.7)
 • 12.6.2015. године (петак), до 1200 часова – Коначни резултати пријемног испита
 • Завршни испит ученици полажу у својим основним школама, 15.16 и17. јуна 2015. године
 • 26 - 27.6.2015. године, од 800 до 1500 часова – Попуњавање и предаја листа жеља у основним школама
 • 5.7. 2015. године до 2000 часова – Коначан распоред по школама и образовним профилима
 • 6 - 7.7.2015. године, упис ученика у средње школе
 1. На пријемном испиту ученик мора имати ђачку књижицу са овереном фотографијом
 2. Документа потребна за упис:
 • Пријава за упис (набавља се у Школи, канцеларија бр. 44)
 • Уверење о обављеном завршном испиту
 • Оригинално сведочанство о завршеној основној школи
 • Оригинални Извод из матичне књиге рођених (било колико стар)
 1. Додатне информације око полагања испита и уписа могу се добити од директора Школе (тел. 026/617-384 и 617-383)

Мерила и поступак за рангирање кандитата за упис у Филолошку гимназију

Извод из Правилника о упису ученика у средњу школу

 1. Кандидати се уписују у Филолошку гимназију према редоследу који се утврђује на основу:

    a) Успеха у претходном школовању, и то:

 • општег успеха од VI до VIII разреда основне школе
 • резултата постигнутих на такмичењима ученика основне школе у VIII разреду из српског језика и језичке културе и енглеског језика

    б) Успеха на пријемном испиту

    в) Успеха на завршном испиту

    2. Општи успех од VI до VIII разреда вреднује се на следећи начин:

Општи успех од VI до VIII разреда основне школе исказује се бројем бодова тако што се општи успех, остварен на крају VI разреда заокружен на две децимале помножи бројем 4, а општи успех остварен на крају VII и VIII разреда основне школе, заокружен на две децимале помножи бројем 5. На основу општег успеха, кандидат може да оствари највише 70 бодова. Кандидати који су завршили VI основне школе у иностранству, или страну школу у Републици Србији остварују 20 бодова на основу општег успеха у VI основне школе.

 1. Резултати са такмичења се бодују на следећи начин:

Кандидату који је освојио I, II или III награду на Републичком такмичењу у VIII разреду основне школе из српског језика и језичке културе или енглеског језика, додељује се 60 бодова за прво место, 50 бодова за друго и 40 бодова за треће место.

 1. Пријемни испит се састоји из посебног теста из српског језика и књижевности и теста из енглеског језика. Тестови се полажу по програму основне школе.
 1. Максималан број бодова на пријемном испиту је 240, и то:
 • 120 бодова на посебном тесту из српског језика и књижевности
 • 120 бодова на тесту из енглеског језика

Кандидат је положио пријемни испит ако је остварио најмање по 60 бодова на посебном тесту из српског језика и књижевности и тесту из енглеског језика.

 1. Вредновање завршног испита - Ученик на завршном испиту може да освоји највише 10 бодова из српског језика, 10 бодова из математике и 10 бодова на комбинованом тесту из физике, хемије, биологије, историје и географије, односно укупно 30 бодова.
 1. Када већи број кандидата од броја предвиђеног за упис оствари исти број бодова, предност у рангирању имају следећи кандидати:
 • Носиоци дипломе ²Вук Караџић²
 • Кандидати који су освојили већи број бодова на такмичењима из осталих предмета
 • Кандидати који имају већи укупан број бодова на пријемном испиту
 • Кандидати који имају већи укупан број бодова на завршном испиту